Home O sobie Publikacje Filmy Eksploracje Wywiady Political Kontakt Grudzień 14 2018 22:34:15
Najnowsza książka
Wały Śląskie. Tajemnice dawnych granic
Poprzednia książka
Encyklopedia Ziemi Szprotawskiej i Żagańskiej
Tajemnice militarne
Tajemnice militarne Szprotawy i okolic
Pisuję dla RBD
Wały Śląskie. Tajemnice dawnych granic
Lubię
Szprotawa Nowa

Rezerwa Ratownicza Bory Dolnośląskie
Maciej Boryna AUTOREFERAT
AUTOREFERAT
- dorobek naukowy -


W 2001 roku inicjator oraz organizator i aktualnie dyrektor Muzeum Ziemi Szprotawskiej im. dr Felixa Matuszkiewicza w Szprotawie. Społeczny Opiekun Zabytków oraz Społeczny Opiekun Przyrody, regionalista. Założyciel inicjator i prezes stowarzyszenia naukowego Towarzystwa Bory Dolnośląskie im. dr Klausa Haenscha z siedzibą w Szprotawie w latach 2001-2010, obecnie nadal jego członek w randze honorowego prezesa. Instruktor edukacji regionalnej, autor regionalnych programów edukacyjnych.
Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych (wykaz w zał.) oraz kilkuset opracowań i artykułów popularno-naukowych o tematyce regionalistycznej. Publikuje od 1996 roku. Organizator i kierownik programów naukowo-badawczych z zakresu archeologii, historii i przyrody, a także uczestnik prac naukowych z zakresu archeologii i antropologii. Dziennikarz, encyklopedysta i od 1989 roku popularyzator wiedzy regionalistycznej, organizator wystaw i placówek muzealniczych. Pionier poznawania naukowego i promocji walorów przyrodniczo-kulturowych Borów Dolnośląskich po 1989 roku. Tłumacz starodruków i dokumentów rękopiśmiennych z języka niemieckiego.
Obrona pracy dyplomowej pt. Przykłady budownictwa obronnego ziemi szprotawskiej (ŁWSH, 2015).

Z dorobku naukowego za największe osiągnięcie należy uznać efekty programu badawczego „Wały Śląskie”, któremu poświęcił ponad 10 lat począwszy od 2000 roku, samodzielnie nim kierując i finansując większość związanych z nim przedsięwzięć. Jako pierwszy w 200-letniej historii zainteresowania naukowego przedmiotowym zabytkiem, odkrył dowody źródłowe pozwalające na jego identyfikację chronologiczną i funkcjonalną. Ponadto odkrył szereg nieznanych dotąd odcinków tego artefaktu oraz dowody archeologiczne. Dzięki jego staraniom spora część Wałów Śląskich została uratowana przed zniszczeniem poprzez spowodowanie wpisu do rejestru zabytków.
Obalenie błędnego mitu o „Wałach Chrobrego”, który w ostatnich dziesięcioleciach przenikał do podręczników szkolnych i literatury fachowej, pozwala na lepsze zrozumienie dziejów średniowiecznego Śląska, wzbogaca wiedzę o dawnej sztuce granicznej, pozwala uzasadnić lokalizację siedzib rycerskich, rozpoznawać przebieg historycznych traktów komunikacyjnych i przejść granicznych oraz prześledzić postępy ówczesnego stanu umiejętności geodezyjnych i kartograficznych. Dopiero teraz możemy podjąć merytoryczne rozważania nad genezą zabytku. Poza licznymi artykułami i wywiadami w środkach masowego przekazu i mediach specjalistycznych, dziełem końcowym programu jest książka pt. „Wały Śląskie. Tajemnice dawnych granic.”, popularyzująca wiedzę o zabytku. Autor jako pierwszy potraktował temat monograficznie, dokonał rzetelnego opisu przebiegu i budowy zabytku. Wskutek zabiegów autora część zabytku została trwale oznakowana w terenie, by móc służyć celom edukacyjnym. Uzupełnić należy, że program badawczy, a za nim wyżej wymieniona książka, wyjaśnia ponadto chaotyczną i nierzetelną dotąd wiedzę o niemniej ważnych Wałach Łużyckich i bardzo słabo poznanych Wałach Bytomskich. Do programu badawczego zostały zaangażowane służby konserwatorskie i archeologiczne, Polska Akademia Nauk, środowiska akademickie i regionalistyczne.

M.Boryna jest odkrywcą obiektu archeologicznego znanego pn. Gród Chrobry w Szprotawie. Jego obserwacje terenowe, poszukiwania archiwistyczne, znaleziska archeologiczne, spostrzeżenia i publikacje zaowocowały zorganizowaniem dwukrotnie (2008 i 2009) prac archeologicznych pod patronatem Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Wynik prac potwierdził zabytkowy charakter obiektu, skutkując wpisaniem do rejestru zabytków. To odkrycie to ważny krok w poszukiwaniu „Ilavi” wzmiankowanej w 1000 roku przez Thietmara, jako miejsca oficjalnego powitania cesarza niemieckiego Ottona III przez władcę polskiego Bolesława Chrobrego, na trasie pielgrzymki do Gniezna (Zjazd Gnieźnieński).
W 2013 roku podał do wiadomości wstępne wyniki programu badawczego dotyczącego ustalenia lokalizacji bitwy w lesie Dziadoszyców w 1015 roku z udziałem wojsk Bolesława Chrobrego.Link

M.Boryna jest inicjatorem powstania i projektantem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Park Słowiański” (1997). Projektowanie zespołu wymagało rozpoznania i scharakteryzowania nie tylko wybitnych walorów przyrodniczych krajobrazu, lecz również kulturowych (w tym archeologiczne) obszaru, zajmującego areał blisko 100 ha.
Od 2011 roku kieruje programem badawczym pn. „Wydmy i wody okresowe Borów Dolnośląskich”, prowadzonym pod egidą Towarzystwa Bory Dolnośląskie. Organizator Rezerwy Ratowniczej Bory Dolnośląskie i Akademii Survivalu.
W latach 2011-2013 główny inicjator odsłony pomnika lokalnych tradycji lotniczych przy lotnisku Szprotawa-Wiechlice.

Odznaczony srebrną odznaką za opiekę nad zabytkami przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (2008). Wyróżniony medalem „Za zasługi dla Gminy Szprotawa” (2002). Zdobywca I nagrody w konkursie Mediów Regionalnych na tworzenie encyklopedii regionalnej Regiopedii (2009).

Dotychczasowy dorobek naukowy M.Boryny zrecenzował prof. Hieronim Szczegóła z Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik: recenzja dorobku).
Integralne załączniki do niniejszego autoreferatu stanowią: wykaz publikacji autora (zał. nr 1) oraz wykaz działań naukowych i na rzecz nauki (zał. nr 2).

Wykształcenie:
- Studia: Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. J.B.Solfy w Żarach, Wydział Pedagogiki, Specjalność: Bezpieczeństwo Narodowe (od 2012).
- Studium Finansów, Towarzystwo Edukacji Bankowej, pod patronatem Wyższej Szkoły Bankowej (1996-97)
Odkrycia
Odkryto kolejny odcinek legendarnych Wałów Śląskich

Śladami wałów

W Szprotawie odkryto średniowieczne grodzisko

Świętoszów jak Linia Maginota

Krzyż pokutny z Lubiechowa
Szprotawa Let`s Fly
Lotnisko w Szprotawie 
należy utrzymać
Park Drogowskazów
SZPROTAWSKI PARK KAMIENNYCH DROGOWSKAZÓW
Epitafium Bartłomieja
Epitafium Bartłomieja Szprotawa
Ostatnie Artykuły
Nadleśnictwo Szprota...
Dolny Śląsk Cytaty -...
Koło w Szprotawie, T...
SZPROTAWA-WIECHLICE:...
Leszno Górne, Bory D...
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl